Wat is een boomverzorger?

Een boomverzorger is iemand die met goed onderbouwde kennis werken uitvoert in en rond bomen. Hij plant, verplant, begeleidt, snoeit, onderzoekt, beschermt, taxeert en registreert bomen. Werken in bomen vergt een doorgedreven training. De veiligheid van de klimmer is...

Wanneer snoeien?

Snoeien kan gedurende het ganse jaar, behalve wanneer de bomen hun knoppen vormen (lente) en hun bladeren laten vallen (herfst)In tegenstelling tot wat velen denken is de beste snoeiperiode voor de boom van juni tot en met september. Het is wetenschappelijk onderzocht...

Maatregelen voor het beschermen van bomen

Een heel eenvoudige maatregel van boombescherming is het afschermen van nieuw aangeplante bomen met stambeschermers tegen schorsvraat van bv. konijnen, schapen, paarden. Soms is het niet de boom maar de omliggende elementen die beschermd moeten worden. Daar waar...

Aanplanten

Veel problemen met bomen ontstaan omdat mensen hen op een te krappe ruimte zetten. Een foutieve soortkeuze leidt veelal tot extra onderhoud en problemen. Om er voor te zorgen dat een aan te planten boom in de ideale omstandigheden kan groeien wordt er bij de...

Verplanten

Soms is het mogelijk om een boom te verplanten. Hiervoor is een goede en tijdige voorbereiding van de wortels van de te verplanten boom en de toekomstige standplaats van essentieel belang. Afhankelijk van de boomsoort en de leeftijd  moet men minstens één...

Boomcontrole en onderzoek

Indien er twijfel bestaat over de conditie, de breukgevoeligheid of de stabiliteit van een boom wordt er visuele boomcontrole (VTA) uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek wordt er een rapport opgemaakt waarin de boom al dan niet als veilig wordt aanschouwd. Wanneer de...