BoomWeetjes

Wat is een boomverzorger?

Een boomverzorger is iemand die met goed onderbouwde kennis werken uitvoert in en rond bomen. Hij plant, verplant, begeleidt, snoeit, onderzoekt, beschermt, taxeert en registreert bomen. Werken in bomen vergt een doorgedreven training. De veiligheid van de klimmer is van groot belang en daarom werkt hij met gekeurd materiaal.De boomverzorger neemt zoveel mogelijk preventieve maatregelen om problemen te voorkomen. Hij adviseert over maatregelen bij mogelijke aantastingen, zwakkere groei,...

read more

Wanneer snoeien?

Snoeien kan gedurende het ganse jaar, behalve wanneer de bomen hun knoppen vormen (lente) en hun bladeren laten vallen (herfst)In tegenstelling tot wat velen denken is de beste snoeiperiode voor de boom van juni tot en met september. Het is wetenschappelijk onderzocht en bewezen dat bij het snoeien van een boom, wanneer hij vol in blad staat, de boom de nodige stoffen aanmaakt om de wonden op natuurlijke wijze af te grendelen om zo infecties en bacteriën tegen te gaan. De kans op het inrotten...

read more

Maatregelen voor het beschermen van bomen

Een heel eenvoudige maatregel van boombescherming is het afschermen van nieuw aangeplante bomen met stambeschermers tegen schorsvraat van bv. konijnen, schapen, paarden. Soms is het niet de boom maar de omliggende elementen die beschermd moeten worden. Daar waar wortels niet verder mogen groeien, kan een wortelwering of wortelbegeleiding geplaatst worden. Zo kunnen bv. nutsleidingen beschermd worden. Dit heeft ook het voordeel dat bij latere reparatie of aanpassingswerken de wortels niet...

read more

Aanplanten

Veel problemen met bomen ontstaan omdat mensen hen op een te krappe ruimte zetten. Een foutieve soortkeuze leidt veelal tot extra onderhoud en problemen. Om er voor te zorgen dat een aan te planten boom in de ideale omstandigheden kan groeien wordt er bij de soortkeuze rekening gehouden met de uiteindelijke grootte en vorm van de kroon, het soort bodem (zand, leem, klei,…), de zuurtegraad, de watervoorziening en de bewortelbare ruimte van de standplaats. Wij bieden advies bij de soortkeuze...

read more

Verplanten

Soms is het mogelijk om een boom te verplanten. Hiervoor is een goede en tijdige voorbereiding van de wortels van de te verplanten boom en de toekomstige standplaats van essentieel belang. Afhankelijk van de boomsoort en de leeftijd  moet men minstens één groeiseizoen voor het daadwerkelijk verplanten van de boom met de voorbereiding beginnen. Het spreekt voor zich dat oudere bomen een langere voorbereiding vragen en met aangepast materiaal getransporteerd moeten worden. Eenmaal de boom...

read more

Boomcontrole en onderzoek

Indien er twijfel bestaat over de conditie, de breukgevoeligheid of de stabiliteit van een boom wordt er visuele boomcontrole (VTA) uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek wordt er een rapport opgemaakt waarin de boom al dan niet als veilig wordt aanschouwd. Wanneer de boom een verhoogd risico inhoudt, kan er nader bekeken worden welke maatregelen men kan treffen. Als er een vermoeden van houtrot in de stam is kan een tomogram een duidelijk beeld geven over de toestand van het hout op de...

read more

Ecologische snoei

Door fracture pruning of het behouden van een stuk (holle) stam krijgt het overblijvende gedeelte een ecologische meerwaarde doordat verschillende dieren (o.a. spechten, uilen, vleermuizen,…), insecten en organismen dit als schuilplaats gaan gebruiken.Deze techniek wordt toegepast om bomen in te nemen zodat deze veilig kunnen blijven staan i.p.v. ze volledig te verwijderen. Een bijkomend voordeel is dat de ruwe wonden grote ecologische meerwaarde hebben. Alle echte oude bomen zijn in min of...

read more

Wanneer planten?

Bomen plant men in de rustfase. De beste periode is in de late herfst, na het vallen van de bladeren tot net voor het zwellen van de knoppen, in de vroege lente. Het weer is best vochtig en zacht. Tijdens erg natte periodes of vorst mag er zeker niet geplant worden. Sommige soorten hebben het meeste kans op een goede doorgroei indien ze in het voorjaar worden geplant; Magnolia, Liriodendron, Juglans, Carpinus, Liquidambar. Betula (berk) en Fagus (beuk) worden liefst zo laat mogelijk geplant....

read more

Snoeien

Om een boom op de juiste wijze te snoeien is kennis en ervaring vereist. Verschillende soorten snoei zijn mogelijk waaronder bv. begeleidingsnoei, uitlichten van overtollige en probleemtakken, het opkronen, reduceren van de kroon, kroonverzorging zoals het verwijderen van slecht georiënteerde, kruisende en schurende takken, dood en aangetast hout. Vertigro garandeert u een verzorgde uitvoering van de werken. Materiaal en manier van werken Als een ladder niet volstaat , komt er aangepast...

read more

Mogelijkheden voor houtverwerking

Naast het verhakselen en verzagen tot brandhout zijn er zeker en vast nog andere mogelijkheden om het vrijgekomen hout te verwerken: Houtwal met takken Een houtwal is een ecologische afscheidingswand. De takken worden horizontaal tussen palen gestapeld. Hiervoor kunnen zowel dode al pas gesnoeide takken gebruikt worden. Een houtwal kan elk jaar aangevuld of desnoods uitgebreid worden met het eigen snoeihout. Een houtwal is een goed onderkomen voor allerlei dieren zoals egels en nuttige...

read more